Seminar om ny nasjonal bemanningsnorm

Seminar om ny nasjonal bemanningsnorm

KS og PBL inviterer til seminar om ny nasjonal bemanningsnorm for barnehagene.

En ny minimumsnorm for bemanning skal bidra til å sikre alle barn et trygt og godt barnehagetilbud. Et endelig lovforslag skal behandles på Stortinget i vår, etter at regjeringen har vurdert innspillene fra høringen i fjor.

Påmelding politisk seminar

Men er en nasjonal norm for bemanning riktig tiltak for å heve kvaliteten i barnehagene? Hvordan vil en bemanningsnorm egentlig påvirke tilbudet til barn og foreldre? Hvilke muligheter og utfordringer gir innføring av slik norm, for kommunene og for private og kommunale barnehager? Hvordan skal innfasingen av en norm skje i praksis? Og hva blir prislappen? 

Innføring av en bindende bemanningsnorm vil være den mest omfattende statlige styringen av barnehagesektoren siden innføringen av barnehageloven i 1975. Seks måneder før endringene er planlagt å tre i kraft, samler KS og PBL stemmer fra samfunnsdebatten og representanter for barnehageeiere for å belyse regjeringens forslag. 

Politisk seminar om ny bemanningsnorm for barnehagene

Dato:     Mandag 12. februar
Tid:         10.00 – 14.00 (inkludert lunsj)
Sted:      Thon Hotel Bristol, Kristian IVs gt. 7, Oslo

Program

09.30 Registrering

10.00 Hvilket problem skal bemanningsnorm løse for barnehagesektoren?
Bjørn Haugstad (H), statssekretær Kunnskapsdepartementet

10.10 Bemanningsnormer som regulering og kvalitetstiltak
Jon Christian F. Nordrum, universitetslektor ved Universitetet i Oslo
Anne Siri K. Bekkelund, politisk økonom i Civita
Bjarne Jensen, professor ved Høgskolen i Innlandet

11.00 Muligheter og utfordringer for kommunene
Pål Hafstad Thorsen (Ap), byråd i Bergen kommune
Harald Furre (H), ordfører i Kristiansand kommune

11.30 Lunsj

12.30 Nye barnehagenormer – hvorfor og hvordan?
Helge Eide, områdedirektør i KS
Arild M. Olsen, administrerende direktør i PBL
Kent Gudmundsen (H), utdannings- og forskningskomiteen
Martin Henriksen (Ap), utdannings- og forskningskomiteen

13.45 Oppsummering 
Gunn Marit Helgesen, styreleder i KS
Eirik Husby, styreleder i PBL

14.00 Avslutning

Konferansier er Trude Teige. 
Med forbehold om endringer i programmet.

Foredragsholdere

Jon Christian Fløysvik Nordrum.png
Jon Christian F. Nordrum, universitetslektor ved Universitetet i Oslo
Bekkelund-Anne-Siri-sh.jpg
Anne Siri K. Bekkelund, politisk økonom i Civita
Kent Gudmundsen.jpg
Kent Gudmundsen, fraksjonsleder for Høyre i UF-komiteen på Stortinget
Martin Henriksen.jpg
Martin Henriksen (Ap), utdannings- og forskningskomiteen
Harald Furre.jpg
Harald Furre (H), ordfører i Kristiansand kommune
Gunn Marit Helgesen.jpg
Styreleder Gunn Marit Helgesen i KS
Pål Hafstad Thorsen.jpg
Pål Hafstad Thorsen (Ap), byråd i Bergen kommune
Arild M. Olsen i barnehagemiljø (1).jpg
Arild M. Olsen adm.dir PBL
Helge Eide.jpg
Helge Eide, områdedirektør i KS.
Eirik Husby.jpg
Eirik Husby, styreleder PBL.
Teige_Trude_4f(2).jpg
Konferansier, Trude Teige.