Høring om endringer i barnehageloven

Høring om endringer i barnehageloven

Regjeringen har foreslått viktige endringer i barnehageloven, om pedagogisk bemanning, grunnbemanning og overgang fra barnehage til skole. PBL har bedt eierne av medlemsbarnehagene om innspill til arbeidet med høringssvaret.

Departementets høringsfrist er 13. oktober. På et styremøte 19. september ble PBLs høringssvar til departementet behandlet.

Les om PBLs foreløpige høringssvar.

PBL har bedt eier/eierstyret i medlemsbarnehagene om innspill til den viktige høringen.

Nedenfor kan du se innspillene som PBL har fått fra medlemmene. Innspillene er anonymisert av PBL. 

PBL har anbefalt medlemmene å levere høringssvar etter 19. september, ettersom barnehagen da kan få nyttige innspill både fra andre barnehager og fra PBL.

Forslagene til endringer i barnehageloven, som ble sendt ut i juni gjelder:

  • Skjerpet norm for pedagogisk bemanning
  • Minimumsnorm for grunnbemanning
  • Plikt til å samarbeide om barnas overgang fra barnehage til skole og SFO

Informasjon fra departementet om høringen.

Slik kommenterte PBL høringen da den ble publisert. 

Høring om barnehageloven – innspill fra PBL-medlemmer: