PBL søker senior kommunikasjonsrådgiver / samfunnskontakt

PBL søker senior kommunikasjonsrådgiver / samfunnskontakt

Er du politisk interessert og har solid samfunnsforståelse? Ønsker du å være med å ivareta interessene til en stor og viktig del av privat sektor, den største innenfor offentlig finansiert velferd?

Vi i PBL (Private Barnehagers Landsforbund) skal styrke det interessepolitiske arbeidet og søker derfor etter en initiativrik og erfaren seniorrådgiver med stor gjennomføringsevne til vårt Oslo-kontor. Stillingen inngår i avdelingen for kommunikasjon og samfunnskontakt og vil jobbe tett med øvrige medarbeidere på avdelingen, andre nøkkelstillinger i PBL og organisasjonens ledelse.

Søk på stillingen

PBL skal være en tydelig og konstruktiv samfunnsaktør med stor gjennomslagskraft på vegne av våre medlemsbedrifter. Vi søker deg som har erfaring med politisk påvirkningsarbeid og myndighetskontakt, og som også har solid medieforståelse og gjerne journalistisk bakgrunn. Den riktige kandidaten vil få en sentral rolle i PBLs strategiske og operative arbeid på disse områdene. 

Sentrale arbeidsoppgaver:

 • Analysere, planlegge og gjennomføre tiltak innen kommunikasjon og interessepolitisk arbeid.
 • Forberede og bidra til gjennomføring av politiske møter og myndighetskontakt.
 • Utarbeide budskapsnotater, pressemeldinger og kronikker.
 • Bidra i PBLs mediearbeid – fra forberedelser til gjennomføring og evaluering.
 • Bistå i arbeidet med høringssvar og ulike utredninger.
 • Forberede debatter og andre aktiviteter som PBL arrangerer eller deltar på.
 • Bidra i det løpende arbeidet innen kommunikasjon og samfunnskontakt.

Dine kvalifikasjoner:

 • Politisk forståelse og gode analytiske evner.
 • Kunnskap om politiske prosesser og myndighetskontakt på nasjonalt nivå.
 • Kontaktnett og evne til å etablere gode relasjoner innen media, politikk og samfunnsliv.
 • Skriver meget godt og effektivt, med gode retoriske ferdigheter.
 • Erfaring med planlegging og gjennomføring av tiltak innen samfunnskontakt.
 • Forståelse for, og erfaring med, kommunikasjon i sosiale medier
 • Høyere relevant utdanning og relevant arbeidserfaring.

Vi søker deg som både evner å jobbe strukturert og effektivt alene, men som også gjerne samarbeider med andre. Du har et godt strategisk blikk, men er samtidig svært opptatt av kvaliteten på detaljer, for eksempel i utarbeidelsen av skriftlig materiale.

Du har et brennende ønske om å bidra positivt i en landsdekkende interesse- og arbeidsgiverorganisasjon med en svært sentral rolle i en viktig – og også politisk eksponert – sektor.

I tillegg ønsker du å bidra til et fortsatt godt arbeidsmiljø på avdelingen og i hele PBL-konsernet.

Vi tilbyr spennende arbeidsoppgaver og lønn etter avtale. Noe reiseaktivitet følger med stillingen.  

Søknadsfrist 7. mai. Tiltredelse etter avtale. 

Søk på stillingen

Spørsmål om stillingen kan rettes til administrerende direktør Anne Lindboe (465 01 940) eller direktør for kommunikasjon og samfunnskontakt Marius Iversen (976 74 720 / ).