Direktør i PBL Medlemsservice AS

Direktør i PBL Medlemsservice AS

PBL Medlemsservice AS er et heleid datterselskap av PBL (Private Barnehagers Landsforbund). Selskapet driver utvikling og salg av produkter og tjenester til medlemsbarnehagene i PBL, resten av Barnehage-Norge og nå også skolesektoren. PBL Medlemsservice søker etter ny direktør som kan videreutvikle selskapet og produktene som vi i dag tilbyr, samt utvikle nye produkter og tjenester for fremtidens barnehage- og skolesektor.

Hovedproduktene i PBL Medlemsservice er våre digitale løsninger for HMS og foreldrekommunikasjon, PBL Mentor HMS og PBL Mentor Kidplan. Dette er egenutviklede IT-produkter som i sin helhet forvaltes og driftes av PBL Medlemsservice.

Vi søker deg som evner å lede og motivere dine medarbeidere, og som kan være en positiv pådriver i et selskap med vekstambisjoner. Erfaring med ledelse av teknologiutvikling og salg er ønskelig.  

Vi vektlegger godt samarbeid på tvers av alle avdelinger og selskaper i PBL-konsernet, og søker deg som kan være med å bevare og videreutvikle de verdiene og den kulturen som PBLs virksomhet er tuftet på.

Direktør i PBL Medlemsservice inngår i ledergruppen i PBL-konsernet, som ledes av administrerende direktør i PBL.

Vi søker deg som:

 • Har relevant høyere utdanning (lang relevant erfaring kan kompensere for dette)
 • Har ledererfaring med personalansvar
 • Er strategisk og visjonær
 • Er en lagspiller som kommuniserer klart og tydelig
 • Er resultatorientert
 • Er beslutningsdyktig og har god gjennomføringsevne
 • Liker nye utfordringer

Arbeidsoppgaver:

 • Daglig ledelse av selskapet 
 • Drifts-, salgs- og resultatansvar
 • Strategisk planlegging og videreutvikling
 • Motivere og engasjere medarbeiderne

Vi tilbyr:

 • Utfordrende arbeidsoppgaver i et selskap i utvikling
 • Viktig rolle i en stor og betydningsfull organisasjon
 • Faglig og personlig utvikling
 • Godt arbeidsmiljø
 • Lønn etter avtale
 • Gode forsikrings- og pensjonsordninger

Egnethet for stillingen vil bli vektlagt.

Arbeidssted: Bodø

Søknadsfrist: 30. august 2020

Spørsmål om stillingen kan rettes til nestleder Jørn-Tommy Schjelderup i styret i PBL Medlemsservice på telefon 975 23 821 eller eller HR-direktør Elin Schrøder på telefon 901 70 845 eller

Søk på stillingen som direktør i PBL Medlemsservice.

Om PBL Medlemsservice AS

PBL (Private Barnehagers Landsforbund) er en interesse- og arbeidsgiverorganisasjon for private barnehager. PBL har 1.915 medlemsbarnehager over hele landet. I våre medlemsbedrifter jobber det om lag 32.000 ansatte. Totalt er vi i dag 145 ansatte i PBL-konsernet, 133 jobber i PBL-huset i Bodø.

PBL Medlemsservice AS er ett av datterselskapene til PBL. Selskapet har i dag 24 ansatte. Andre operative datterselskaper som tilbyr tjenester til barnehagene er PBL Regnskap AS, PBL Bedriftshelsetjeneste AS og Nasjonalt kunnskapssenter for barnehager.

PBL Medlemsservice AS tilbyr en rekke produkter og tjenester til barnehagesektoren, og den siste tiden også til skolesektoren. Hovedproduktene er våre digitale løsninger for HMS og foreldrekommunikasjon, PBL Mentor HMS og PBL Mentor Kidplan.

Vi har i dag om lag 1.500 PBL Mentor HMS-kunder og 1.200 kunder som benytter PBL Mentor Kidplan, inkludert kunder i land som Sverige, Finland og Polen. 

PBLs formålsparagraf er styrende for aktiviteten i hele PBL-konsernet og lyder:

PBL skal bidra til å øke kvaliteten og verdiskapningen i medlemsbarnehagene, til beste for barn, foreldre/foresatte, ansatte, eiere og samfunnet for øvrig.