Søk om OU-midler

Søk om OU-midler

Planlegger barnehagen din et kurs eller annen kompetanseheving for de ansatte? Da kan dere søke om støtte for å få dekket deler av utgiftene.

OU-fondet (Opplysnings- og utdanningsfondet) støtter opplæring og videreutvikling i barnehagen.

Fondet er bygget opp av innskudd fra medlemsbarnehagene i PBL og de ansatte i barnehagene.

Nå er det lagt ut et nytt og oppdatert søknadsskjema for søknadsfristen i høst. Bruk dette skjemaet som ligger vedlagt i PDF-format nederst på siden. 

 

Fordeles to ganger i året

To ganger i året møtes Fagforbundet, Utdanningsforbundet, Delta og PBL og fordeler midlene. Tiltakene som får støtte må omfatte alle som er ansatt i barnehagen.

Støtte fra fondet kan gis til:

  • Ansatte organisert i Fagforbundet, Delta og Utdanningsforbundet
  • Styremedlemmer og tillitsvalgte 

Søknadsfrist for å søke om OU-midler er 1. februar og 15. september. 

Send inn din søknad her

Vil du vite mer om OU-fondet? Vi kan hjelpe deg!

Berit Edvardsen

seniorrådgiver

Avdeling: Medlemsrådgivning

Tlf:
75 55 37 31 / Mobil: 915 83 751
E-post:

Rigmor Larsen

seniorrådgiver

Avdeling: Medlemsrådgivning

Tlf:
75 55 37 32 / Mobil: 950 86 308
E-post:

Christin Ingebrigtsen

seniorrådgiver

Avdeling: Medlemsrådgivning

Tlf:
75 55 37 35
E-post: