Nasjonalt kunnskapssenter for barnehager

Nasjonalt kunnskapssenter for barnehager

Vi skal bidra til at alle barn i Norge får et barnehagetilbud av høy kvalitet.

Fremme forskning

Vi skal igangsette og fremme praksisrelevant forskning.

Bidra til kvalitetsutvikling

Vi skal bistå barnehagene i utviklingsprosesser og tilby kompetanseheving.

Spre kunnskap

Vi skal gi barnehagene enklere tilgang til kompetanse og forskning som allerede finnes. 

Om oss

Nasjonalt kunnskapssenter for barnehager AS er et heleid datterselskap av PBL. Vi er et ideelt aksjeselskap og har ikke erverv til formål.

Nasjonalt kunnskapssenter for barnehager skal bidra til at alle barn i Norge får et barnehagetilbud av høy kvalitet. Vi ønsker å bistå alle barnehager, uavhengig av eierskap.

Nasjonalt kunnskapssenter for barnehager

Vi har ambisjon om å være et ledende kompetansemiljø innen barnehagesektoren. Vi skal bidra til at barnehagene lettere får tilgang på kompetanse og forskning som allerede finnes. Vi skal også være med å utvikle ny relevant forskningsbasert kunnskap.

Dette skal vi gjøre gjennom å

  • være et bindeledd mellom UH-sektoren og barnehagene
  • samarbeide om formidling og igangsetting av forskning
  • bistå barnehagene i utviklingsprosesser
  • tilby relevante kurs og konferanser for ansatte i barnehagene

Våre ansatte

Vi er i dag sju ansatte og har alle relevant og variert bakgrunn. Her kan du lese litt mer om oss. 

Vårt styre

Styret består av folk med ulik kompetanse og erfaring om og fra barnehagesektoren. Styret er valgt av PBLs landsmøte, som er generalforsamlingen i Nasjonalt kunnskapssenter for barnehager.

Katrine Stegenborg​ Teigen

direktør

Avdeling: Kunnskapssenteret

Tlf:
75 55 39 02 / Mobil: 957 58 508
E-post:

May Liss Olsen Tobiassen

direktør barnehagefaglig innhold

Avdeling: Kunnskapssenteret

Tlf:
75 55 37 80 / Mobil: 958 55 311
E-post:

Vibeke Mæhlum

prosjektleder

Avdeling: Kunnskapssenteret

Tlf:
75 55 38 73 / Mobil: 934 12 043
E-post:

Anne-Lene Skog Dahl

seniorrådgiver

Avdeling: Kunnskapssenteret

Tlf:
75 55 39 12 / Mobil: 920 68 067
E-post:

Tone Rove Nilsen

nærings phd.

Avdeling: Kunnskapssenteret

Tlf:
75 55 39 09 / Mobil: 414 16 984
E-post:

Hanne Mette Kristiansen Vindvik

seniorrådgiver

Avdeling: Kunnskapssenteret

Tlf:
75 55 39 10 / Mobil: 952 00 082
E-post: