Webinar – «Fire steg til bedre beredskap i barnehagen»

Webinar – «Fire steg til bedre beredskap i barnehagen»

Velkommen til gratis webinar om beredskap i barnehagen

Pris

Gratis

Målgruppe

Daglig leder og verneombud

De siste årene har vi sett en økning i alvorlige hendelser knyttet til trusler og våpenbruk på skoler i land vi kan sammenligne oss med. Norske myndigheter har presisert at også norske barnehager og skoler må ta innover seg dette trusselbildet i deres beredskapsarbeid.

På bakgrunn av denne presiseringen, gjennomfører nå mange kommuner tilsyn med hvordan barnehagene bør jobbe med risikovurderinger og beredskapsplanen.

På dette webinaret får du gode råd og tips til hvordan du bør jobbe med dette i din barnehage.

Webinaret vil blant annet omhandle:

  • Beredskapsgruppe
  • Risikovurdering
  • Beredskapsplan
  • Beredskapsøvelse

Foredragsholdere

Trine Holmvåg

Trine er utdannet sykepleier, og har jobbet både i PBL Bedriftshelsetjeneste og i PBL Mentor med veiledning av barnehageledere innenfor HMS-arbeid. Trine har vært med på bygge opp systemet PBL Mentor, og kjenner løsningen svært godt.

Marianne Amundsen

Marianne er utdannet ergoterapeut med videreutdanning i HMS-arbeid, og hun er godt kjent med HMS-arbeid i barnehager gjennom tidligere arbeid i PBL Bedriftshelsetjeneste og nå PBL Mentor. Marianne har vært med på å bygge opp systemet PBL Mentor HMS og kjenner løsningen svært godt.