Webinar - Barns medvirkning i mat- og måltidsaktiviteter

Webinar - Barns medvirkning i mat- og måltidsaktiviteter

Fra første august 2017 er ny rammeplan for barnehagens innhold og oppgaver trådt i kraft. Mat- og måltidsaktiviteter er styrket i den nye planen.

Pris

Gratis

Målgruppe

Alle ansatte i barnehagen

Nasjonalt senter for mat, helse og fysisk aktivitet og Nasjonalt kunnskapssenter for barnehager ønsker å invitere til gratis Webinar tirsdag 19. september kl. 09.00.

Dere kan melde dere på her

Webinar er en sammenslåing av ordene web og seminar. Med andre ord er et Webinar en online presentasjon. Dere deltar på Webinar fra barnehagen via en datamaskin.

Vi vil sende dere lenke til nettstedet der webinaret vil foregå. Programmet vi benytter er Adobe Connect og dere trenge ikke å installere noe i forkant.

Tema for webinaret er Barns medvirkning i mat- og måltidsaktiviteter og vil bli ledet av Lene Bakke, seniorrådgiver ved Nasjonalt senter for mat, helse og fysisk aktivitet. Webinaret vil vare i ca. 45 minutter, og består av en presentasjon på ca. 15 minutter, deretter er det mulig for deltakerne å skrive inn spørsmål som hun vil prøve å besvare.

Tirsdag 19. september kan deltakerne logge seg på nettstedet der webinaret vil foregå fra kl. 08:30, for å sjekke at alt virker som det skal. Selve webinaret starter kl. 09:00.

Webinaret er gratis og 100 barnehager kan delta. Påmelding etter første mann til møllen prinsippet.

Dere kan melde dere på her