Vold og overgrep mot barn - hvordan kan du se, forebygge og ivareta?

Vold og overgrep mot barn - hvordan kan du se, forebygge og ivareta?

Hver dag utsettes barn for overgrep i Norge – for mange av barna starter overgrepene i barnehagealder. Hvordan kan du se, forebygge og ivareta barna i din barnehage? Nasjonalt kunnskapssenter for barnehager inviterer til konferanse.

Pris

Pris: 1650,-

Denne konferanser støttes av OU-midler for både private og kommunale barnehager. Les mer i påmeldingsskjemaet.

Målgruppe

Alle ansatte i barnehagen.

Nasjonalt kunnskapssenter for barnehager inviterer sammen med Statens barnehus, Kripos og PBL til regionale konferanser om overgrep mot barn.

Vold, seksuelle overgrep og omsorgssvikt mot barn er fortsatt et tema det snakkes for lite om. Mange barn helt ned i barnehagealder lever med daglige fysiske, psykiske og seksuelle overgrep. Selv om både barnehagene, barnevernet, politiet og andre samfunnsaktører er blitt mer oppmerksomme på overgrep mot barn, er det dessverre altfor mange barn som går en hel barndom uten å bli sett.

Under konferansen vil Kripos, Statens barnehus og PBL belyse blant annet følgende spørsmål:

  • Hva er barnehagens rolle og plikter? 
  • Kan din barnehage forebygge at barn utsettes for overgrep? 
  • Tegn og symptomer på overgrep mot et barn 
  • Samtalemetode og åpne spørsmål ved mistanke om vold og overgrep.
  • Hvis et barn i din barnehage utsettes for overgrep – hva gjør du?

I forslaget til ny rammeplan for barnehager, som etter planen trer i kraft høsten 2017, er det blant annet synliggjort at barnehagens ansatte skal ha et bevisst forhold til, og vite hvordan de kan forebygge og oppdage omsorgssvikt, vold og seksuelle overgrep.