Verneombudssamling

Verneombudssamling

Som verneombud har du en viktig rolle innen barnehagens HMS-arbeid og skal ivareta dine medarbeideres interesser i saker som angår arbeidsmiljøet.

Sted og tid

Pris

Pris inkl. lunsj: kr. 2.000,- for medlem 

Prisk inkl. lunsj: kr. 2.500,- for ikke medlem

Målgruppe

Verneombud

Formålet med samlingen er å gi verneombud kompetanse og repetisjon i oppfølging av barnehagens spesifikke HMS-ansvar overfor ansatte og leder. Målet er at du som verneombud skal bli enda tryggere i din rolle og hva du bør delta på og gjennomgå i verne- og miljøspørsmål.
På samlingen lærer du om:

• Bevisstgjøring av verneombudets oppgaver og rolle
• Praktisering av verneombudets rolle opp mot ulike arbeidsmiljøområder:
psykososialt arbeidsmiljø, inneklima, sykefraværsoppfølging og HMS-planlegging.
• Erfaringsutveksling; caser og diskusjoner
• Hva er du trygg på som verneombud og hva trenger du mer opplæring / støtte i fremover?

Har du tema/problemstillinger du ønsker vi skal ta opp på kurset, gi oss en tilbakemelding om dette ved påmelding.