Verneombudssamling

Verneombudssamling

Som verneombud har du en viktig rolle innen barnehagens HMS-arbeid og skal ivareta dine medarbeideres interesser i saker som angår arbeidsmiljøet.

Sted og tid

Pris

PBL-medlem: 2.000 kroner ekskl. mva. (inkl. lunsj) 

Ikke-medlem: 2.500 kroner ekskl. mva. (inkl. lunsj)

Målgruppe

Kun for verneombudet i barnehagen

Formålet med samlingen er å gi verneombud kompetanse og repetisjon i oppfølging av barnehagens spesifikke HMS-ansvar overfor ansatte og leder. Målet er at du som verneombud skal bli enda tryggere i din rolle og hva du bør delta på og gjennomgå i verne- og miljøspørsmål.
På samlingen lærer du om:

• Bevisstgjøring av verneombudets oppgaver og rolle
• Praktisering av verneombudets rolle opp mot ulike arbeidsmiljøområder:
psykososialt arbeidsmiljø, inneklima, sykefraværsoppfølging og HMS-planlegging.
• Erfaringsutveksling; caser og diskusjoner
• Hva er du trygg på som verneombud og hva trenger du mer opplæring / støtte i fremover?

Har du tema/problemstillinger du ønsker vi skal ta opp på kurset, gi oss en tilbakemelding om dette ved påmelding.

Foredragsholdere

Anne-Lise Hole Blakstad

Anne-Lise Hole Blakstad er HMS-rådgiver og sykepleier i PBL Bedriftshelsetjeneste. Hun arbeider med systematisk HMS-arbeid, hovedsakelig sykefraværsoppfølging, konflikthåndtering, psykososialt arbeidsmiljø og AKAN-arbeid. Hun har lang erfaring fra arbeid i bedriftshelsetjeneste, blant annet fra Orkla og AS Norske Shell. Det siste året har hun arbeidet i Synergi Helse. Videre har hun studert arbeids- og organisasjonspsykologi.

Jannicke Traaen Tofsland

Jannicke Traaen Tofsland er  HMS-rådgiver, yrkeshygieniker og avdelingsleder Østlandet i PBL Bedriftshelsetjeneste.

Jannicke jobber med rådgivning og veiledning innen yrkeshygiene, generelt HMS-arbeid, og sykefraværsoppfølging. Hun jobber mye med kartlegging og veiledning innen fysisk arbeidsmiljø, som støy, inneklima og radon. Jannicke har 15 års erfaring fra arbeid i ulike bedriftshelsetjenester og med ulike bransjer. Hun er utdannet innen helse og miljø fra Høyskolen i Telemark og videreutdannet i yrkeshygiene på NTNU.

Lise Marie Grøttland Brox

Lise er HMS-rådgiver, sykepleier og HMS-verneingeniør i PBL Bedriftshelsetjeneste. Hun arbeider med å lære barnehager om å arbeide smart med systematisk HMS og dokumentasjon. Hun utfører inneklima kartlegginger, rådgivning og opplæring, samt at hun er opptatt av støy forebyggende tiltak i barnehagene. Hun har lang erfaring som leder i kommunal helse sektor og arbeider med psykososiale arbeidsmiljøspørsmål som konflikthåndtering, stressmestring og utfører veiledning samt kurs innen psykososialt arbeidsmiljø.

Hanne Bjerke

Hanne er HMS-rådgiver og sykepleier i PBL Bedriftshelsetjeneste.

Hun arbeider med systematisk HMS-arbeid, hovedsakelig sykefraværsoppfølging, rådgivning til leder og ansatte, psykososialt arbeidsmiljø og AKAN-arbeid. Hun underviser i hygiene og smittevern, trygg mat i barnehagen, stressmestring, seniorpolitikk og AKAN arbeid.

Hanne har lengre erfaring fra bedriftshelsetjenesten, og er spesielt opptatt av systematikk i HMS arbeidet, og at arbeidsglede og ansvar for eget arbeidsmiljø er viktig i barnehagene.

Hun tar nå en videreutdanning i ledelse- og organisasjonspsykologi.