Rosa kompetanse - kjønnsidentitet, seksuell orientering og inkluderende praksis

Rosa kompetanse - kjønnsidentitet, seksuell orientering og inkluderende praksis

Kan samfunnets kjønnsnormer begrense barns lek og muligheter? Hva er viktig å vite i møte med barn som bryter med samfunnsnormene? Hvordan snakker du med barn om seksualitet?

Pris

Dette kurset er gratis.

Målgruppe

Alle ansatte i barnehagen, studenter på barnehagelærerutdanningen

Rosa kompetanse inviterer i samarbeid med Nasjonalt kunnskapssenter for barnehager til gratis kurs om barns kjønnsidentitet, seksuell orientering og inkluderende praksis.

Kursbeskrivelse

Kurset tar for seg perspektiver på barndom, kjønn, identitet og seksualitet, og ser nærmere på: 

  • Hvilke forventninger samfunnet har til gutter og jenter, samt hvordan disse er med på å forme barns lek og utfoldelse
  • Forskning knyttet til helse og levekår for personer som er lesbiske, homofile, bifile og transpersoner
  • Relevante ressurser for barnehageansatte, samt inkluderende språkbruk og praksis

Kurset skal bidra til et helsefremmende og trygt psykososialt miljø i barnehagen, der alle kan uttrykke seg fritt, være den de er og samtidig være trygge og bli inkludert. Samtidig er Rosa kompetanse opptatt av å gjøre ansatte i norske barnehager trygge på temaer knyttet til kjønn, identitet og seksualitet, slik at du på best mulig måte kan legge til rette for at alle barns får uttrykke seg fritt og mest mulig i tråd med egen identitet.

Foredragsholdere

Synne Hall Arnøy

Synne Hall Arnøy er avdelingsleder i Rosa kompetanse. Hall Arnøy er utdannet allmenlærer og familieterapeut. Rosa kompetanse er fagavdelingen til FRI - Foreningen for kjønns- og seksualitetsmangfold, og har siden 2006 undervist mennesker som jobber med mennesker om temaer knyttet til kjønn, seksualitet og inkluderende praksis.