PBL medlemsmøte

PBL medlemsmøte

Nye krav til bemanning og pedagogandel vil få store konsekvenser for mange barnehager. PBL inviterer nå til medlemsmøter over hele landet hvor dette vil være hovedtema.

Pris

Gratis

Målgruppe

Eiere og daglig leder/styrer.

Endringene når det gjelder krav til bemanning og pedagogandel som er foreslått, skal tre i kraft fra 1. august 2018. Men allerede nå må private barnehager forberede seg på ny minstenorm for grunnbemanning og skjerpet krav til pedagogisk bemanning. 

PBL inviterer til medlemsmøter hvor vi vil informere om de foreslåtte endringene og forberedelsene som barnehagene bør gjøre.

Tema for møtene vil være:

  • Regjeringens forslag til minstenorm for grunnbemanning og skjerpet norm for pedagogisk bemanning
  • Konsekvenser for private barnehager
  • Hva bør barnehagen gjøre for å forberede seg på nye krav?
  • Hvordan kan PBL bistå barnehagen? 
  • Hvordan kan barnehagene lokalt jobbe sammen for å forberede seg?