PBL medlemsmøte

PBL medlemsmøte

I mars arrangerer PBL tolv medlemsmøter ulike steder i landet. Bemanningsnormen, finansieringssystemet, tariffoppgjøret og arbeidet med sikkerhet i barnehagene er blant temaene som det vil bli informert om.

Pris

Møtene er gratis for medlemmene i PBL og alle møtene er satt opp fra klokken 09.00 til 15.00 og inkluderer lunsj.

PBL planlegger å informere om følgende tema på medlemsmøtene i mars.  

Før lunsj (09.00 – 11.30):

  • Ny bemanningsnorm fra 1. august. Hvordan jobber PBL og hva kan barnehagene gjøre?
  • Regulering og finansiering. Hvordan få et bedre og mer rettferdig finansieringssystem?
  • Mellomoppgjør 2019. Hva skjer med PBL-tariffen og arbeidet for en ny pensjonsordning?

Etter lunsj (12.30 – 15.00):

  • Sikkerhet i barnehagen. Hvordan gjøre barnehagen enda tryggere, uten å begrense barns lek og utfoldelse?
  • Fra yrkesaktiv til pensjonist. Slik er pensjonsopptjeningen og dette er valgene for ansatte i PBL-barnehager. (Oslo, Ålesund, Bodø, Kristiansand, Tromsø og Trondheim.)
  • Nærvær og tilrettelegging. Om helsefremmende arbeidsmiljø, nærværssamtaler og god tilrettelegging i barnehagen. (Haugesund, Stavanger og Fredrikstad.)
  • Relasjon og ledelse. Hvordan kan du jobbe med dine relasjoner til de ansatte i barnehagen (Bergen, Molde og Drammen.)

Fagpersoner fra PBL Bedriftshelsetjeneste, PBL Mentor HMS og avdelingen i PBL som jobber med forsikring og pensjon vil holde innlegg om de ulike temaene som er satt opp etter lunsj.

Foruten de tolv medlemsmøtene på ulike steder i landet, avholder PBL et medlemsmøte på nett 1. april. På nettmøtet vil det utelukkende bli informasjon fra interesse- og arbeidsgiverorganisasjonen om de temaene som er listet opp før lunsj ovenfor. 

Målgruppe

Eiere og daglig leder/styrer.

PS! Er det spesielle tema dere ønsker informasjon om på et medlemsmøte, eller dere har andre spørsmål vedrørende medlemsmøtene? Ring oss gjerne eller send en melding på pbl@pbl.no.