PBL medlemsmøte

PBL medlemsmøte

PBL inviterer til medlemsmøter over hele landet. Nye krav til bemanning, høstens tariffoppgjør, midler til kompetanseutvikling og flere andre viktige saker blir tema på møtene.

Pris

Gratis

Målgruppe

Eiere og daglig leder/styrer.

Innføringene av ny bemanningsnorm og skjerpet pedagognorm skaper utfordringer for mange private barnehager. Dette vil være ett av flere viktige tema som blir belyst når PBL i høst inviterer til medlemsmøter rundt om i hele landet.

Tema for møtene vil være:

  • Bemanningsnormene og situasjonen rundt disse
  • Hovedoppgjøret (tariff og pensjon)
  • Kompetanseutviklingsmidler
  • Gjennomgang av vedtekter før PBLs landsmøte 2019

PS! Er det spesielle tema dere ønsker informasjon om på et medlemsmøte, eller dere har andre spørsmål vedrørende medlemsmøtene? Ring oss gjerne eller send en melding på pbl@pbl.no.