Oppfølgingskurs for verneombud

Oppfølgingskurs for verneombud

Som verneombud har du en viktig rolle innen barnehagens HMS-arbeid og skal ivareta arbeidstakernes interesser i saker som angår arbeidsmiljøet.

Pris

PBL-medlem: 2.000,-
Ikke-medlem: 2.500,-

Målgruppe

Ansatte i barnehage, SFO og lærere på småskoletrinnet.

Dette kurset skal gi deg som er verneombud kompetanse i oppfølging av barnehagens spesifikke HMS-ansvar overfor ansatte og leder. Målet er at du skal bli enda tryggere i din rolle og hva du bør delta på og gjennomgå i verne- og miljøspørsmål.

Kursbeskrivelse

  • Bevisstgjøring av verneombudets oppgaver og roller
  • Praktisering av verneombudets rolle opp mot ulike arbeidsmiljøområder: psykososialt arbeidsmiljø, inneklima, sykefraværsoppfølging og HMS-planlegging. 
  • Praktiske caser og diskusjoner
  • Hva er du trygg på som verneombud og hva trenger du mer støtte/opplæring på? 

Har du tema du ønsker vi skal ta opp på kurset, gi oss en tilbakemelding om dette ved påmelding.