Nettverk for verneombud

Nettverk for verneombud

Som verneombud har du en viktig rolle innen barnehagens HMS-arbeid og skal ivareta dine medarbeideres interesser i saker som angår arbeidsmiljøet.

Pris

PBL-medlem: 2.000 kroner (inkl. lunsj) 

Ikke-medlem: 2.500 kroner (inkl. lunsj)

Målgruppe

Kun for verneombudet i barnehagen

Formålet med samlingen er å gi deg som verneombud i barnehagen et fora hvor du kan diskutere tema innen HMS og arbeidsmiljø sammen med andre verneombud. Det blir repetisjon av ulike HMS tema og det blir lagt vekt på erfaringsutveksling deltakerne i mellom. Etter samlingen skal du som verneombud være enda tryggere i din rolle.

Aktuelle tema på samlingen:

• Bevisstgjøring av verneombudets oppgaver og rolle
• Praktisering av verneombudets rolle opp mot ulike arbeidsmiljøfaktorer som:
psykososialt arbeidsmiljø, inneklima, nærværsarbeid, ergonomi og HMS-planlegging, systematisk HMS-arbeid.
• Erfaringsutveksling; caser og diskusjoner
• Hva er du trygg på som verneombud og hva trenger du mer opplæring / støtte i fremover?


Har du tema/problemstillinger du ønsker vi skal ta opp på kurset, gi oss en tilbakemelding om dette ved påmelding.

Kursholdere

Anne-Lise Hole Blakstad

Anne-Lise Hole Blakstad er HMS-rådgiver og sykepleier i PBL Mentor Bedriftshelsetjeneste. Hun arbeider med systematisk HMS-arbeid, hovedsakelig sykefraværsoppfølging, konflikthåndtering, psykososialt arbeidsmiljø og AKAN-arbeid. Hun har lang erfaring fra arbeid i bedriftshelsetjeneste, blant annet fra Orkla og AS Norske Shell. Det siste året har hun arbeidet i Synergi Helse. Videre har hun studert arbeids- og organisasjonspsykologi.

Jannicke Traaen Tofsland

Jannicke Traaen Tofsland er HMS-rådgiver, yrkeshygieniker og avdelingsleder Østlandet i PBL Mentor Bedriftshelsetjeneste.

Jannicke jobber med rådgivning og veiledning innen yrkeshygiene, generelt HMS-arbeid, og sykefraværsoppfølging. Hun jobber mye med kartlegging og veiledning innen fysisk arbeidsmiljø, som støy, inneklima og radon. Jannicke har 15 års erfaring fra arbeid i ulike bedriftshelsetjenester og med ulike bransjer. Hun er utdannet innen helse og miljø fra Høyskolen i Telemark og videreutdannet i yrkeshygiene på NTNU.

Lise Marie Grøttland Brox

Lise er HMS-rådgiver, sykepleier og HMS-verneingeniør i PBL Mentor Bedriftshelsetjeneste. Hun arbeider med å lære barnehager om å arbeide smart med systematisk HMS og dokumentasjon. Hun utfører inneklima kartlegginger, rådgivning og opplæring, samt at hun er opptatt av støy forebyggende tiltak i barnehagene. Hun har lang erfaring som leder i kommunal helse sektor og arbeider med psykososiale arbeidsmiljøspørsmål som konflikthåndtering, stressmestring og utfører veiledning samt kurs innen psykososialt arbeidsmiljø.

Hanne Bjerke

Hanne er HMS-rådgiver og sykepleier i PBL Mentor Bedriftshelsetjeneste.

Hun arbeider med systematisk HMS-arbeid, hovedsakelig sykefraværsoppfølging, rådgivning til leder og ansatte, psykososialt arbeidsmiljø og AKAN-arbeid. Hun underviser i hygiene og smittevern, trygg mat i barnehagen, stressmestring, seniorpolitikk og AKAN arbeid.

Hanne har lengre erfaring fra bedriftshelsetjenesten, og er spesielt opptatt av systematikk i HMS arbeidet, og at arbeidsglede og ansvar for eget arbeidsmiljø er viktig i barnehagene.

Hun tar nå en videreutdanning i ledelse- og organisasjonspsykologi.