Nettkurs: Hvordan håndtere truende og sinte foreldre?

Nettkurs: Hvordan håndtere truende og sinte foreldre?

PBL Mentor Bedriftshelsetjeneste inviterer til nettkurset «Hvordan håndtere truende og sinte foreldre?». Her ser vi blant annet på ulike konflikter som kan oppstå mellom barnehagen og foreldrene, og på hvordan du kan forebygge situasjoner og iverksette tiltak når en uønsket situasjon oppstår.

Pris

PBL medlemmer: 990 kroner

Ikke-medlemmer: 1290 kroner

Målgruppe

Kurset er for alle ansatte i barnehagen som har foreldrekontakt.

Selv om dette er et nettkurs, legges det opp til en dialog mellom kursholder og deg som deltaker. Før kurset begynner, får alle påmeldte tilsendt kursmaterialet med blant annet oppgaver, som skal gjennomgås i løpet av kurset. Vi anbefaler at deltagerne setter seg inn i oppgavene før kurset starter. Underveis i kurset vil det også være mulig å stille spørsmål og komme med tilbakemeldinger. For at vi skal oppnå den gode dialogen mellom kursdeltakerne og kursholder Sven Tore, vil vi derfor sette begrensninger på antall deltakere slik vi gjør på våre fysiske kurs om dette temaet. Det er satt av inntil i tre timer til kurset, men tidsbruken kan bli noe mindre, avhengig av dialogen mellom kursdeltakere og kursholder.  

Kursholder er vår bedriftslege Sven Tore Grimstad som er spesialist i psykiatri og arbeidsmedisin. Grimstad har lang erfaring med kriser, konflikter og sinne- og voldsproblematikk. Hvordan håndtere truende og sinte foreldre er tilpasset som nettkurs, slik at vi kan fortsette å tilby opplæring i et viktig tema.


På kurset vil Sven Tore blant annet behandle følgende tema:
• Hva gir økt risiko for sinne / aggresjon / truende oppførsel hos voksne?
• Generell vurdering av voldsrisiko hos voksne
• Arbeidstilsynets anbefalinger og samarbeid med politiet
• Gjenkjenne tema og situasjoner som kan gi økt voldsrisiko
• Håndtere situasjoner med økende risiko
• Konsekvenser utenfor arbeidsplassen
• Drøfting av eksempler / oppgaver

Kursholder

Sven Tore Grimstad

Sven Tore Grimstad er bedriftslege i PBL Mentor Bedriftshelsetjeneste og spesialist i arbeidsmedisin og psykiatri.