Naturpilotene som arena for bærekraftig utvikling og digital kompetanse- tre kurs i ett

Naturpilotene som arena for bærekraftig utvikling og digital kompetanse- tre kurs i ett

Valgene vi tar i barnehagene, har betydning for barnet selv og miljøet rundt oss. Hvordan kan du jobbe med holdninger og tilnærming av naturen for en bærekraftig utvikling? De voksne har stor betydning for barns utbytte av naturen som arena. Hvordan kan vi støtte, inspirere og legge til rette for en meningsfull dag? I kurset skal vi ta for oss dagsaktuell forskning og knytter dette til rammeplanen. Vi skal også komme inn på digital kompetanse, og hvordan du kan legge til rette for å bruke digitale verktøy i naturen.

Sted og tid

Pris

1490 kroner inkl. lunsj

Målgruppe

Hele personalet – også de som har vært på naturpilotkurs tidligere. 

Gjennom kurset går vi inn på:
- Bærekraftig utvikling – hva er det?
- Hvordan kan du jobbe for å fremme bærekraftig utvikling i din barnehage?
- Hvordan bruker vi været til ulike årstider for å fordype oss og lære enda mere?
- Ideer og tips til hvordan du kan jobbe med digitale verktøy og teknologi i naturen.
- Bli kjent med apper, metoder og verktøy du kan benytte ute med barna
- Rammeplan og dagsaktuell forskning – hvordan implementere dette i din barnehage?
- Refleksjon over egen praksis.
- Du får ideer, tips og praktiske eksempler du kan bruke i din barnehageMetode
• Kursene bygges opp i tre deler for å legge til rette for barnehagebasert kompetanseutvikling: Forberedelse med et webinar,
• Gjennomføring av kurset
• Etterarbeid.

Foredragsholdere

Vibeke Mæhlum

Vibeke er barnehagelærer og prosjektleder i Nasjonalt Kunnskapssenter for barnehager. Hun har tidligere jobbet som alt fra assistent til daglig leder, og har over 20 års praksiserfaring fra barnehage.