Vær en bedre leder når krisen rammer

Vær en bedre leder når krisen rammer

Alle med personalansvar vil før eller senere oppleve at ansatte opplever kriser privat eller på jobb. Hvordan du håndterer situasjonen, kan bety mye for den som er rammet, og gir deg muligheten til å utvikle deg som leder og kollega.

Pris

990,- for medlemmer

1290,- for ikke-medlemmer

Avmeldingsregler (gjelder også ved sykdom):
Inntil 4 uker før kursstart: Kr. 0,-.
Etter dette beregnes full kursavgift.

Målgruppe

Ledere, personalansvarlige og andre med interesse for temaet

Alle med personalansvar vil før eller senere oppleve at ansatte opplever kriser privat eller på jobb. Det kan være vanskelig for en kollega eller leder å vite hva du skal si eller gjøre dersom en krise plutselig inntreffer. Hvordan du håndterer situasjonen, kan bety mye for den som er rammet, og gir en mulighet til å utvikle deg som leder og kollega.

På kurset får du en innføring i hva en krise er, og hvordan du kan forberede deg både personlig og som organisasjon, på en krisesituasjon.

  • Hva er krise og traume, og hva skiller dette fra andre belastninger?
  • Reaksjoner på kriser: psykisk, kroppslig og sosialt.
  • Personalomsorg ved kriser for enkeltansatte og grupper, eksempler og råd.
  • Bedriftshelsetjenestens tilbud ved kriser hos ansatte

Kursansvarlig er bedriftslege i PBL Mentor Bedriftshelsetjeneste, Sven Tore Grimstad. Som spesialist i psykiatri og arbeidsmedisin bistår han jevnlig personer og bedrifter som opplever kriser.

Læringsmål:
Gjøre ledere og andre med personalansvar bedre i stand til å støtte og følge opp ansatte og egen organisasjon ved store belastninger og kriser.