Mestring og trygghet- en betingelse for livsmestring i barnehagen

Mestring og trygghet- en betingelse for livsmestring i barnehagen

Å oppleve trygghet, mestring og nærhet er viktige forutsetninger for livsglede og for å kunne fungere sammen med andre. Disse faktorene kan virke som en vaksine for helse og livsmestring for både barn og voksne. Hvilke faktorer fremmer livsmestring og hva er det som kan hemme barns livsmestring? Hvordan kan ansatte i barnehagen bidra til at barn opplever et miljø hvor de kan bli rustet til å møte medgang og motgang i hverdagen og i det senere liv?

Sted og tid

Pris

1490 kroner inkl. lunsj

Målgruppe

Assistenter, fagarbeidere og barnehagelærere, pedagogiske ledere og styrere.

Læringsmål

• Kunnskaper om hvordan du kan jobbe forebyggende for å gi barn mulighet til god livsmestring og helse i barnehagen.
• Kunnskapet om hvordan man kan legge til rette for god fysisk og psykisk helse i barnehagen.
• Hva det er som kan fremme livsglede og livsmestring i barnehagen.
• Hvordan barnehagen kan bidra til at barn opplever seg som en viktig del av fellesskapet.
• Hvilken betydning mestring, selvregulering, sosial kompetanse og relasjoner har for livsmestring.

Etter kurset vil du kunne få økt forståelse for, og ideer til hvordan du kan tilrettelegge for god livsmestring for barna i barnehagen og for deg selv.

Foredragsholdere

Hanne Mette Kristiansen Vindvik

Hanne er utdannet barnehagelærer og har jobbet i forskjellige barnehager siden 1995. Hun har erfaring som assistent, barnehagelærer, pedagogisk leder og styrer. De siste 13 årene har hun eid en friluftsbarnehage. Hanne har tilleggsutdanning innen veiledning og er i gang med en master i folkehelsearbeid med tverrfaglig profil ved Universitetet i Nordland. Hanne er opptatt av at barn skal ha en helsefremmende hverdag i barnehagen med mulighet til å oppleve naturen som leke- og læringsarena.