Matematikksenterets barnehagekonferanse

Matematikksenterets barnehagekonferanse

Antall, rom og form / matematikk er viktige områder i både barnehage og skole. Å legge vekt på lek, undring og utforskning i arbeidet med matematikk sammen med barn er både spennende og sentralt for læring. Konferansen arrangeres av Nasjonalt kunnskapssenter for barnehager.

Pris

Denne konferansen er gratis og inkluderer lunsj.

Målgruppe

Ansatte i barnehage, SFO og lærere på småskoletrinnet.

Matematikksenteret og Nasjonalt Kunnskapssenter for barnehager inviterer i samarbeid med Utdanningsdirektoratet til konferanse om matematikk i barnehagen og de første årene i skolen. Det vil bli en konferanse full av inspirasjon, praktiske aktiviteter og innspill til refleksjon.

Konferansen setter søkelys på hvordan du kan jobbe variert og lekbasert med matematikkaktiviteter både for de minste barna i barnehagen og opp i de første årene på skolen. Tema for konferansen vil også være ny rammeplan for barnehagene, noe som er viktig for arbeidet med fagområdet og for overgangen mellom barnehage og skole.

Program

09.30–10.00 Registrering med kaffe og te

10.00–10.40 Når og hvordan lærer barn matematikk i barnehagen? Meningsfull og lekende matematikklæring for livet her og nå, og for fremtiden. 
Anne Hj. Nakken, Matematikksenteret

10.40–11.15 Lek og læring – ny rammeplan og kvalitetsutvikling
May Liss Tobiassen, Nasjonalt Kunnskapssenter for barnehager

11.15–11.30 Pause

11.30–12.15 Eksempler på utforskende matematikk i barnehage og småskole
Camilla N. Justnes, Matematikksenteret

12.15–13.00 Lunsj

13.00–14.15 Verksted med presentasjon, utprøving og samtale omkring aktiviteter fra prosjektet MAM.
Astrid Bondø, Matematikksenteret

14.15–14.55 Tidsforståelse hos barn i barnehage- og småskolealder
Mona Nosrati, Matematikksenteret

14.55–15.00 Takk for i dag og vel hjem!
Anne Hj. Nakken, Matematikksenteret