Kvalitet i relasjoner - et lederansvar

Kvalitet i relasjoner - et lederansvar

Initiativet til en god kommunikasjon og gode relasjoner på avdeling og i barnehagen er et lederansvar. Hva bør du gjøre dersom du skal bygge eller opprettholde gode relasjoner til og mellom dine ansatte og medarbeidere? Hva kjennetegner barnehagelederne som får dette til?

Sted og tid

09:00 - 15:00
Drammen, Kommer
09:00 - 15:00

Pris

2000 kroner Medlem (PBL og eller BHT)

2500 kroner (ikke medlem)

Målgruppe

Daglig leder
Pedagogisk leder
Andre med personalarbeid

Læringsmål

 • Hvordan jobbe med relasjoner til og mellom ansatte
 • Hva er viktige fokusområder
 • Hvordan få medarbeidere mer motiverte og produktive
 • Gode relasjoner er avgjørende for god trivsel og arbeidsmiljø
 • Hva er god ledelse når det kommer til det relasjonelle arbeidet?
 • Ulike personligheter krever ulik tilnærmingsmetode
 • Leders personlighet og lederstil spiller en rolle i relasjonsarbeidet

Innhold/tema

Hovedtema for kurset vil være relasjonsarbeid til beste for alle som jobber og oppholder seg i barnehagen. God kvalitet i det relasjonelle arbeidet har stor gevinst for barnehagen med tanke på sykefravær, produktivitet, kreativitet, arbeidsmiljø og utvikling.

Kurset vil ta for seg ulike områder innenfor relasjonsbygging:

 • Hva kjennetegner mennesker som er gode på relasjoner?
 • Hva er god ledelse når det kommer til det relasjonelle arbeidet?
 • Tillit og troverdighet
 • Menneskeinteresse – det å kjenne de du leder/jobber sammen med
 • Dialog
 • Emosjonell intelligens/empati
 • Relasjonelt mot

Foredragsholdere

Hanne Kvaløsæter

Hanne Kvaløsæter

Hanne Kvaløsæter er førskolelærer og HMS-rådgiver i PBL Bedriftshelsetjeneste. Hun har tidligere jobbet som alt fra assistent til daglig leder og eier av en barnehage og har en master i personalledelse.