Kom i gang med PBL Mentor

Kom i gang med PBL Mentor

Dette er kurset for deg som ikke er kommet i gang med å bruke PBL Mentor og trenger hjelp til å finne ut hvordan de ulike funksjonene skal brukes.

Pris

990,-

På dette kurset gjennomgår vi hvordan du finner frem og bruker systemet. Kurset forutsetter at du tar med PC, nettbrett eller mobiltelefon, slik at dere kan følge med underveis.

Kursbeskrivelse

 • Opprettelse av brukertilganger
 • Hvordan overføre bestepraksis – maler fra malbiblioteket
 • Redigere og tilpasse bestepraksis – maler til barnehagen
 • Beredskapsplan
 • Avvikshåndtering
 • Risikovurdering
 • HMS-årshjul
 • Sjekkliste
 • Arkiv
 • Gjennomgang av sykefravær og oppfølging (PBL Frisk)
 • Sette opp personalhåndbok

Foredragsholdere

Trine Holmvåg

Trine er utdannet sykepleier, og har jobbet både i bedriftshelsetjenesten og i PBL Mentor med veiledning av barnehageledere innenfor HMS-arbeid. Trine har vært med på bygge opp systemet PBL Mentor, og kjenner løsningen svært godt.

Marianne Amundsen

Marianne er utdannet ergoterapeut med videreutdanning i HMS-arbeid, og hun er godt kjent med HMS-arbeid i barnehager gjennom tidligere arbeid i PBL Bedriftshelsetjeneste og nå PBL Mentor. Marianne har vært med på å bygge opp systemet PBL Mentor og kjenner løsningen svært godt.