Kom i gang med ny rammeplan!

Kom i gang med ny rammeplan!

Den nye rammeplanen for barnehagene, som iverksettes høsten 2017, legger stor vekt på høy kvalitet i det pedagogiske arbeidet. Dette kurset vil hjelpe deg i gang med implementeringen av rammeplanen i din barnehage. Kurset arrangeres av Nasjonalt kunnskapssenter for barnehager.

Pris

1.650,- 

Målgruppe

Styrer, daglig leder og pedagogisk leder.

De største endringene i ny rammeplan innebærer et tydeligere krav til det pedagogiske innholdet for å sikre en lik og god kvalitet i alle barnehager. Dette er en rammeplan som vil få stor betydning, spesielt knyttet til ledelse, planlegging og voksenrollen.

Nasjonalt kunnskapssenter for barnehager setter opp kurs over hele landet for å hjelpe deg i gang med å implementere den nye rammeplanen i det daglige arbeidet i din barnehage.

Kursbeskrivelse

  • Ny rammeplan; endringer og betydningene for videre drift
  • Kvalitet - rammeplanens fokus på ledelse og voksenrollen
  • Progresjon i barnehagens planarbeider
  • Metoder for å jobbe med rammeplanen slik at hele personalet i din barnehage blir inkludert

Store deler av kurset vil bli lagt opp med arbeidsgrupper ledet av kursholderne. Her vil det jobbes med kravene i den nye rammeplanen.

Vi ser på hvordan du kan tilpasse din barnehage til de nye kravene og gjennom dette arbeidet bidra til å gi barna et tilbud med høy kvalitet.

Målet er at du i løpet av kurset skal være kommet godt i gang med å implementere ny rammeplan i din barnehage.

Foredragsholdere

Vibeke Mæhlum

Vibeke er barnehagelærer og prosjektleder i Nasjonalt Kunnskapssenter for barnehager. Hun har tidligere jobbet som alt fra assistent til daglig leder, og har over 20 års praksiserfaring fra barnehage.

Katrine Stegenborg Teigen

Katrine Stegenborg Teigen er cand. polit. med hovedfag i sosiologi, og har jobbet i statlig utdanningsadministrasjon gjennom flere år. Katrine har hatt mange oppgaver med fokus på kvalitetsutvikling og kvalitetssystemer innen både i Kunnskapsdepartementet og i Utdanningsdirektoratet. Katrine har også jobbet flere år i utdanningsavdelingen i KS der hun har hatt et spesielt ansvar for barnehagefeltet. Siden 2017 har Katrine Stegenborg Teigen vært ansatt som daglig leder i Nasjonalt kunnskapssenter for barnehager.

May Liss Tobiassen

May Liss er utdannet både barnehagelærer og grunnskolelærer. Mastergraden er knyttet til pedagogikk og matematikk. May Liss har også jobbet i barnehage og grunnskole. De 10 siste årene har hun vært studieleder for barnehagelærerutdanningen ved Nord universitet. Hun ledet også implementeringen av den nye forskriften om rammeplan for barnehagelærerutdanningen som trådte i kraft i 2012. Siden 2016 har May Liss Tobiassen vært ansatt som direktør barnehagefaglig område i Nasjonalt kunnskapssenter for barnehager.