Kom i gang med ny rammeplan - for fagarbeidere og assistenter

Kom i gang med ny rammeplan - for fagarbeidere og assistenter

Det er viktig at alle medarbeidere har felles forståelse for hva kravene i den nye rammeplanen betyr i praksis. Derfor tilbyr vi nå rammeplankurs for fagarbeidere og assistenter i barnehagen.

Pris

990,-

Målgruppe

Fagarbeidere og assistenter

Den nye rammeplanen innebærer tydeligere krav til det pedagogiske arbeidet i barnehagen. Det er viktig at alle medarbeidere har felles forståelse for hva kravene i rammeplanen betyr i praksis. Rammeplanen beskriver voksenrollen og verdigrunnlaget i omsorg, lek, læring og danning som avgjørende for kvaliteten i det daglige arbeidet i barnehage.

Barnehagens kvalitet ligger i hver enkelt ansattes praksis og relasjon til barna. Den nye rammeplanen omtaler barnehagen som en lærende organisasisjon. Hele personalet skal reflektere rundt faglige og etiske problemstillinger, oppdatere seg og være tydelige rollemodeller. Det er derfor viktig at også fagarbeidere og assistenter får et eierskap til rammeplanen.

Kurset ser spesielt på fagarbeideres og assistenters rolle i barnehagen. Vi går igjennom innholdet i den nye rammeplanen og gir kunnskap om hvordan vi som aktivt deltakende voksne kan legge til rette for lek og læring i barnehagen.

  • Ny rammeplan; endring og betydning for praksis i barnehagen
  • Kvalitet, verdigrunnlaget og rammeplanens krav til voksenrollen

Deler av kurset vil bli lagt opp med gruppearbeid ledet av kursholder. Målet er at du i løpet av kurset skal bli kjent med den nye rammeplanen og få større bevissthet rundt betydningen av din rolle som en aktiv og tilstedeværende ansatt i barnehagen.

Foredragsholdere

May Liss Tobiassen

May Liss er utdannet både barnehagelærer og grunnskolelærer. Mastergraden er knyttet til pedagogikk og matematikk. May Liss har også jobbet i barnehage og grunnskole. De 10 siste årene har hun vært studieleder for barnehagelærerutdanningen ved Nord universitet. Hun ledet også implementeringen av den nye forskriften om rammeplan for barnehagelærerutdanningen som trådte i kraft i 2012. Siden 2016 har May Liss Tobiassen vært ansatt som direktør barnehagefaglig område i Nasjonalt kunnskapssenter for barnehager.

Vibeke Mæhlum

Vibeke  er barnehagelærer og prosjektleder i Nasjonalt Kunnskapssenter for barnehager. Hun har tidligere jobbet som alt fra assistent til daglig leder, og har over 20 års praksiserfaring fra barnehage.

Anne-Lene Skog Dahl

Anne-Lene er utdannet barnehagelærer og har en mastergrad innen barnehagepedagogikk, med fokus på kompetanseutvikling gjennom ledelse og didaktikk. Anne-Lene har jobbet i barnehage siden tidlig nittitall, først som assistent, senere som pedagogisk leder, assisterende styrer og styrer. Anne-Lene har også jobbet som enhetsleder for barnehagene i Frogn kommune.

I alle år har Anne-Lene vært opptatt av hvordan man kan lede personalgrupper mot ønsket praksis gjennom felles bevissthet og kollektiv kompetanse. De siste årene har hun holdt kurs innen områdene ledelse, psykososialt miljø, realfag og matematikk i hverdagen. 

Hanne Mette Kristiansen Vindvik

Hanne er utdannet barnehagelærer og har jobbet i forskjellige barnehager siden 1995. Hun har erfaring som assistent, barnehagelærer, pedagogisk leder og styrer. De siste 13 årene har hun eid en friluftsbarnehage. Hanne har tilleggsutdanning innen veiledning og er i gang med en master i folkehelsearbeid med tverrfaglig profil ved Universitetet i Nordland. Hanne er opptatt av at barn skal ha en helsefremmende hverdag i barnehagen med mulighet til å oppleve naturen som leke- og læringsarena.