Inkludering i barnehagen

Inkludering i barnehagen

Konferansens hovedtema er inkludering i barnehagen og arrangeres av barnehagegruppa i Partnerskap mot mobbing som består av KS, FUB, Utdanningsforbundet, Fagforbundet og PBL.

Pris

Gratis. Når de første 25 har meldt seg på, vil det kun være mulig å sette seg på venteliste.

Målgruppe

Ansatte i PBL-barnehager

 Konferansen handler  om alle barnehagebarns behov for å høre til, være en betydningsfull person i fellesskapet og få muligheten til medvirkning. Med kloke og profesjonelle voksne kan barnehagene forebygge utenforskap og stigmatisering.

Les hele programmet her

Blant foredragsholderne er:

  • Camilla Otterlei, forfatter, kurs- og foredragsholder
  • Ingrid Lund, professor
  • Katrine Giæver, PHD-stipendiat
  • Kristin Danielsen Wolf, høgskolelektor
  • Birgitte Fjørtoft, barnehagelærer og pedagogisk leder