Hvordan håndtere truende og sinte foreldre?

Hvordan håndtere truende og sinte foreldre?

Et godt samarbeid mellom barnehagen og foreldrene er viktig for alle. Hva gjør du dersom en konflikt oppstår eller samarbeidet trues?

Pris

PBL-medlemmer: 990 kroner
Ikke-medlemmer: 1.290 kroner 

Avmeldingsregler (gjelder også ved sykdom):
Inntil 4 uker før kursstart: Kr. 0,-.
Etter dette beregnes full kursavgift.

Målgruppe

Kurset er for alle ansatte i barnehagen som har foreldrekontakt. 

PBL Mentor Bedriftshelsetjeneste inviterer til kurset «Hvordan håndtere truende og sinte foreldre?». Her ser vi blant annet på ulike konflikter som kan oppstå mellom barnehagen og foreldrene, og på hvordan du kan forebygge situasjoner og iverksette tiltak når en uønsket situasjon oppstår.

Kursholder er vår bedriftslege Sven Tore Grimstad som er spesialist i psykiatri og arbeidsmedisin. Grimstad har lang erfaring med kriser, konflikter og sinne- og voldsproblematikk.

 På kurset vil han blant annet behandle følgende tema:

  • Hva gir økt risiko for sinne / aggresjon / truende oppførsel hos voksne?
  • Generell vurdering av voldsrisiko hos voksne
  • Arbeidstilsynets anbefalinger og samarbeid med politiet
  • Gjenkjenne tema og situasjoner som kan gi økt voldsrisiko
  • Håndtere situasjoner med økende risiko
  • Konsekvenser utenfor arbeidsplassen
  • Drøfting av eksempler / gruppeoppgaver

Kurset er for alle ansatte i barnehagen som har foreldrekontakt.