HMS-konferanse - for en friskere barnehage!

HMS-konferanse - for en friskere barnehage!

Hvordan kan du jobbe for å sikre og bevare godt arbeidsmiljø i din barnehage? PBL Bedriftshelsetjeneste inviterer til dagskonferanse for å hjelpe deg på veien til en friskere barnehage.

Pris

PBL-medlemmer: 2.490 kroner ekskl. mva
Ikke-medlem: 2.890 kroner ekskl. mva

Målgruppe

Alle som jobber i barnehage

Program:

09.00-10.00 Pål Molander: Fremtidens arbeidsliv – Hvorfor blir arbeidsmiljø enda viktigere?

10.15-11.00 Frøydis Våge og Anette H. Grainger: Konflikter på arbeidsplassen

11.15-12.00 Parallellsesjon 1:
Hanne Kvaløsæter: Relasjon og ledelse (Rom: Felix 2)
Ine Weum: Å sette jobben på spill (Rom: Norden)

12.00-12.45 Lunsj 

12.45-13.30 Parallellsesjon 2:
Johanne Lie-Berland: Større arbeidsglede med fysisk aktive medarbeidere (Rom: Norden)
Sven Tore Grimstad: Kriseledelse i barnehagen (Rom: Felix 2)

13.45-14.30 Parallellsesjon 3:
Jannicke Traaen Tofsland: Risikovurdering - hvorfor det? (Rom: Norden)
Aina Wøien: Slik lykkes vi med arbeidsmiljøet i vår barnehage (Rom: Felix 2)

14.45-15.30 Trond Viggo Torgersen: Tenke sjæl

15.30-15.45 Takk for i dag

Les mer om HMS-konferansen