Gratis frokostseminar om nye personvernregler og presentasjon av PBL Mentor HMS

Gratis frokostseminar om nye personvernregler og presentasjon av PBL Mentor HMS

Visste du at alle barnehager får nye plikter fra 2018? Da innføres ny EU-forordning for personvern i Norge.

For deg som er leder i barnehage betyr dette at du må sette deg inn nye regler, lage nye rutiner og lære opp ansatte.
Vi ønsker å hjelpe deg litt på veien og inviterer deg til frokostseminaret hvor du får en kort innføring i dette nye regelverket, slik at du kan begynne arbeidet med å forberede og legge til rette for de nye reglene i din barnehage.
Vi ønsker også å vise frem noen av våre digitale produkter som forvalter personopplysninger.
- PBL Mentor HMS er vårt digitale system som også inneholder personalhåndbok og sykefraværssystem. Det gjør HMS-arbeidet mye enklere.
I tillegg vil vi nevne vår digitale kommunikasjonsløsning som inneholder hjemmesideløsning, oppmøteregistrering, barnearkiv, barnelogg og kommunikasjonsplattform med foreldre.