Få en helsefremmende barnehage – for barna og de voksne

Få en helsefremmende barnehage – for barna og de voksne

På en helsefremmende arbeidsplass er det mye oppmerksomhet på de som er på jobb, for å ivareta deres helse og trivsel mens de er friske. Dette vil forebygge sykefravær. PBL Mentor Bedriftshelsetjeneste tilbyr et spennende kurs som vektlegger viktige helsefremmende faktorer, og hvordan ledere og medarbeidere sammen kan flytte oppmerksomheten bort fra sykefravær og over til friskhetsnærvær.

Pris

PBL-medlemmer: 990 kroner.
Ikke-medlemmer: 1.290 kroner.

Målgruppe

Ledere, verneombud, tillitsvalgte og øvrige ansatte.

Læringsmål:

  • Identifisere helsefremmende faktorer
  • Lederskap og medarbeiderskap – hverandres forutsetninger
  • Friskhetsnærvær – hva betyr det «å jobbe på grønt»?
  • Styrke bevissthet rundt den enkeltes rolle og ansvar for å utvikle en helsefremmende barnehage 
  • Relasjoners betydning i voksenfellesskapet og i møte med barna

På en helsefremmende arbeidsplass blir alle sett, hørt og verdsatt. Den enkelte medarbeider styrkes og utvikles gjennom mestring, medvirkning, rettferdig behandling og verdsettelse. I tillegg jobbes det målrettet med helsefremmende tiltak som blant annet fysisk aktivitet og sunne matvaner. I en barnehage vil denne satsingen inkludere både de voksne og barna.

 

Kursholder

Anne Holm

Anne er HMS-rådgiver og fysioterapeut i PBL Mentor Bedriftshelsetjeneste. Hun bistår barnehagene med rådgivning og veiledning innen generelt HMS-arbeid, og tilbyr arbeidsplassvurderinger, kartleggingssamtaler og bistand i sykefraværsoppfølging. Hun underviser i ergonomi og stressmestring, og kan bistå i forhold til ulike psykososiale utfordringer. Anne har et ekstra engasjement for helsefremmende og forebyggende arbeid.