En aktiv og frisk barnehage

En aktiv og frisk barnehage

For lite fysisk aktivitet, usunn livsstil og lite kunnskap om hva som eret godt kosthold kan gi et høyere sykefravær i barnehagen.

Pris

Medlem: 990,-

Ikke medlem: 1290,-

Målgruppe

Ledere med personalansvar, ressurspersoner i ansattgruppen.

Hvordan kan du legge til rette for å bidra til økt aktivitet og bedret helse hos dine medarbeidere? 

Kurset tar for seg følgende tema:

  • Fysisk aktivitet og trening
  • Kosthold
  • Helse og livsstil

Kurset er bygget på nasjonale retningslinjer og nyere forskning som gir en innføring i hvilke tiltak det er hensiktsmessig å igangsette, både på hjemmebane og i barnehagen.

Vi skal gi gode råd på hvorfor og hvordan hver enkelt kan bedre helsen og bidra til økt nærvær i barnehagene.

Læringsmål:

  • Fysisk aktivitet og trening: Hva, hvordan og hvorfor?
  • Hvordan øke de voksnes bevissthet og motivasjon rundt fysisk aktivitet og trening i og utenfor barnehagen
  • Hvordan kan voksne være gode rollemodeller i barnehagen
  • Godt kosthold: Hva, hvordan og hvorfor?
  • Anbefalinger om mat for voksne i og utenfor barnehagen
  • Helse og livsstil: Hva, hvordan og hvorfor?
  • Endringsvilje