Den viktige voksenrollen

Den viktige voksenrollen

Assistenter og fagarbeidere er ofte de som tilbringer mest tid sammen med barna i barnehagen. Det er derfor viktig at de blir gitt de beste forutsetninger for jobben. Dette kurset tar for seg assistent- og fagarbeiderrollen som beskrevet i rammeplanen, og viser hvordan hele personalet kan fremme barnehagen som en lærende organisasjon. Kurset bidrar til bevissthet rundt egen praksis, der vi reflekterer rundt voksenrollen og hvordan vi sammen kan jobbe for barnas beste i barnehagen.

Sted og tid

Pris

1490 kroner inkludert lunsj

Målgruppe

Assistenter og fagarbeidere

Læringsmål:

• Kunnskap om hvordan du kan bidra til et allsidig og variert innhold som er tilpasset barnegruppen og enkeltbarnet.
• Kunnskap om hvordan du kan legge til rette for gode vennskap og et godt sosialt fellesskap som fremmer trygghet og mestring i barnehagen.
• Kunnskap om din rolle i en lærende organisasjon.
• Kunnskap om hvordan du kan bruke fagområdene for å stimulere til varierte leke-, aktivitets- og læringsmuligheter.
• Økt bevissthet om eget grunnsyns betydning for din jobb i barnehagen.

Foredragsholdere

Hanne Mette Kristiansen Vindvik

Hanne er utdannet barnehagelærer og har jobbet i forskjellige barnehager siden 1995. Hun har erfaring som assistent, barnehagelærer, pedagogisk leder og styrer. De siste 13 årene har hun eid en friluftsbarnehage. Hanne har tilleggsutdanning innen veiledning og er i gang med en master i folkehelsearbeid med tverrfaglig profil ved Universitetet i Nordland. Hanne er opptatt av at barn skal ha en helsefremmende hverdag i barnehagen med mulighet til å oppleve naturen som leke- og læringsarena.

Vibeke Mæhlum

Vibeke er barnehagelærer og prosjektleder i Nasjonalt Kunnskapssenter for barnehager. Hun har tidligere jobbet som alt fra assistent til daglig leder, og har over 20 års praksiserfaring fra barnehage.

Anne-Lene Skog Dahl

Anne-Lene er utdannet barnehagelærer og har en mastergrad innen barnehagepedagogikk, med fokus på kompetanseutvikling gjennom ledelse og didaktikk. Anne-Lene har jobbet i barnehage siden tidlig nittitall, først som assistent, senere som pedagogisk leder, assisterende styrer og styrer. Anne-Lene har også jobbet som enhetsleder for barnehagene i Frogn kommune.

I alle år har Anne-Lene vært opptatt av hvordan man kan lede personalgrupper mot ønsket praksis gjennom felles bevissthet og kollektiv kompetanse. De siste årene har hun holdt kurs innen områdene ledelse, psykososialt miljø, realfag og matematikk i hverdagen.