Bli bedre kjent med PBL Mentor

Bli bedre kjent med PBL Mentor

Dette er kurset for deg som har begynt å bruke PBL Mentor og kjenner til hvordan du redigerer og registrerer innhold i PBL Mentor.

Pris

990,-

Målgruppe

Ledere, HMS-ansvarlige og verneombud.

Vi vil se nærmere på hvordan du kan utnytte alle funksjoner i praksis og få dynamikk i HMS-arbeidet mellom registrering og utførelse i barnehagen. I kurset vil vi gjennomgå noen av de mer spesialiserte funksjonene samt hvordan du bruker PBL Mentor til det systematiske oppfølgingsarbeidet som HMS-regelverket krever. Kurset forutsetter at du tar med datamaskin, nettbrett eller mobiltelefon, slik at du kan følge med underveis.

Kursbeskrivelse

  • Hvordan bruke avvikshåndteringen til forbedringsarbeid
  • Hva er risikovurdering og hvordan jobbe med det i PBL Mentor?
  • Hvordan digitalisere renholdsplaner og andre HMS-oppgaver med PBL Mentor
  • Hvordan sette opp en god beredskapsplan i PBL Mentor
  • Hvordan legge inn stoffkartoteket i PBL Mentor
  • Hvordan jobbe med revisjon
  • Hvordan bruke versjonsloggen til kvalitetsarbeid
  • Kalenderfunksjon
  • Dokumentasjon

Foredragsholdere

Trine Holmvåg

Trine er utdannet sykepleier, og har jobbet både i bedriftshelsetjenesten og i PBL Mentor med veiledning av barnehageledere innenfor HMS-arbeid. Trine har vært med på bygge opp systemet PBL Mentor, og kjenner løsningen svært godt.

Marianne Amundsen

Marianne er utdannet ergoterapeut med videreutdanning i HMS-arbeid, og hun er godt kjent med HMS-arbeid i barnehager gjennom tidligere arbeid i PBL Bedriftshelsetjeneste og nå PBL Mentor. Marianne har vært med på å bygge opp systemet PBL Mentor og kjenner løsningen svært godt.