Webinar - "4 steg til bedre beredskap i skolen"

Webinar - "4 steg til bedre beredskap i skolen"

De siste årene har vi sett en økning i alvorlige hendelser knyttet til trusler og våpenbruk på skoler i land vi kan sammenligne oss med. Norske myndigheter har presisert at også norske barnehager og skoler må ta innover seg dette trusselbildet i deres beredskapsarbeid.

Pris

Gratis

Målgruppe

Rektor og verneombud  i skoler

På bakgrunn av denne presiseringen, gjennomfører nå mange kommuner tilsyn med hvordan skolen bør jobbe med risikovurderinger og beredskapsplanen.
På dette webinaret får du gode råd og tips til hvordan du bør jobbe med dette på din skole.

Webinaret vil blant annet omhandle:

• Beredskapsgruppe
• Risikovurdering
• Beredskapsplan
• Beredskapsøvelse

Webinaret arrangeres av PBL Mentor

PBL Mentor - systemet du trenger for å jobbe effektivt og godt med HMS.

Med PBL Mentor får du:

  • Komplett HMS-system på nett.
  • Personalhåndbok du enkelt tilpasser din arbeidsplass.
  • Oppfølging av sykefravær.
  • Sjekklister og avviksmelding tilgjengelig rett fra mobilen!

 Vi har utarbeidet et eget malbibliotek tilpasset private og kommunale grunnskoler. Barnehager og skoler har mye til felles hva angår HMS-regelverk, men skoler har også mange krav til elevenes skolemiljø som er forankret i opplæringsloven og friskoleloven. Disse kravene har vi ivaretatt gjennom våre rutiner i PBL Mentor.

Les mer om PBL Mentor

Foredragsholdere

Marianne Amundsen

Marianne er utdannet ergoterapeut med videreutdanning i HMS-arbeid, og hun er godt kjent med HMS-arbeid i barnehager gjennom tidligere arbeid i PBL Bedriftshelsetjeneste og nå PBL Mentor. Marianne har vært med på å bygge opp systemet PBL Mentor HMS og kjenner løsningen svært godt.