Barn i magen i barnehagen

Barn i magen i barnehagen

Hvordan kan barnehagen legge til rette slik at gravide trygt og godt kan arbeide i svangerskapet? Hvilke risikoer finnes i barnehagen? Og hvordan kan dere jobbe med disse? Dette er blant spørsmålene du vil få svar på i dette kurset.

Pris

Medlemmer 990 kroner, ikke-medlemmer 1290 kroner.

Målgruppe

Ledere, personalansvarlige og andre med interesse for temaet.

Sykefraværet blant gravide arbeidstakere i Norge er høyt, men det finnes tiltak for å forebygge dette. Med enkel tilrettelegging kan den gravide være lengre i jobb og dermed redusere det svangerskapsrelaterte fraværet.

Dette er bra for den ansatte og det er bra for barnehagen. La oss i PBL Bedriftshelsetjeneste hjelpe deg med å etablere en god gravidpolitikk i barnehagen. Kursansvarlig er jordmor Stine Vevle-Aslaksen i PBL Bedriftshelsetjeneste. Hun har god erfaring med oppfølging av gravide arbeidstakere i barnehagen, og vil på kurset ta for seg følgende tema:

Risikovurdering
Etablering av gravidpolitikk
Tidlig intervensjon
Individuell oppfølging
Holdninger
Tilrettelegging og tiltak
Ytelser
Det normale svangerskapet – utfordringer og råd

Læringsmål:

Gi ledere og andre med personalansvar de riktige verktøyene for å ivareta ansatte som er gravid best mulig, og samtidig balansere dette med barnehagens behov. Sørge for et trygt arbeidsmiljø og forebygge sykefravær.

Foredragsholdere

Stine Vevle-Aslaksen

Stine jobber med individuell oppfølging av gravide i barnehagene. Hun bistår ansatte og ledere med rådgivning og veiledning omkring det å være gravid i barnehagen. Hun bistår også barnehagene med det systematiske hms-arbeidet. Stine har bakgrunn som jordmor ved fødeavdelingen i Vestre Viken. Som sykepleier har hun blant annet erfaring fra akuttmottak for barn, og underviser også i førstehjelp til barn, for ansatte ute i barnehagene. Hun underviser også i hygiene og smittevern.