Barn i magen i barnehagen

Barn i magen i barnehagen

Svangerskapsrelatert sykefravær er en særlig utfordring for sektoren. La oss i bedriftshelsetjenesten hjelpe deg med en god gravidpolitikk i barnehagen.

Pris

Pris på forespørsel.

Målgruppe

Dette kurset er for daglig leder og gravide, men kan tilpasses slik at det også passer for andre ansatte.

Bestillingskurs

Send e-post til  så kontakter vi deg.

Gjennom en etablert gravidpolitikk og enkel tilrettelegging av arbeidssituasjoner og arbeidsoppgaver, kan også svangerskapsrelatert fravær reduseres betraktelig. 

• Gravidpolitikk i barnehagen
• Tidlig intervensjon
• Individuell oppfølging
• Holdninger
• Tilrettelegging og tiltak
• Ytelser
• Det normale svangerskapet - utfordringer og råd