Å oppleve seg selv som en del av fellesskapet

Å oppleve seg selv som en del av fellesskapet

Barnehagens jobb med livsmestring og helse.

Sted og tid

Pris

1800,- inkludert lunsj

Målgruppe

Alle ansatte i barnehagen

Hvilke faktorer fremmer livsmestring og hva er det som kan hemme barns livsmestring?
Å kunne fungere sammen med andre er viktig for trygghet, mestring, nærhet og livsglede.
Disse faktorene kan virke som ei vaksine for helse og livsmestring for både barn og voksne.
Hvordan kan ansatte i barnehagen bidra til at barn opplever et miljø hvor de kan bli rustet til å møte medgang og motgang i hverdagen og i det senere liv?

Foredragsholdere

Hanne Mette Kristiansen Vindvik

Hanne er utdannet barnehagelærer og har jobbet i forskjellige barnehager siden 1995. Hun har erfaring som assistent, barnehagelærer, pedagogisk leder og styrer. De siste 13 årene har hun eid en friluftsbarnehage. Hanne har tilleggsutdanning innen veiledning og er i gang med en master i folkehelsearbeid med tverrfaglig profil ved Universitetet i Nordland. Hanne er opptatt av at barn skal ha en helsefremmende hverdag i barnehagen med mulighet til å oppleve naturen som leke- og læringsarena.

Anne-Lene Skog Dahl

Anne-Lene er utdannet barnehagelærer og har en mastergrad innen barnehagepedagogikk, med fokus på kompetanseutvikling gjennom ledelse og didaktikk. Anne-Lene har jobbet i barnehage siden tidlig nittitall, først som assistent, senere som pedagogisk leder, assisterende styrer og styrer. Anne-Lene har også jobbet som enhetsleder for barnehagene i Frogn kommune.

I alle år har Anne-Lene vært opptatt av hvordan man kan lede personalgrupper mot ønsket praksis gjennom felles bevissthet og kollektiv kompetanse. De siste årene har hun holdt kurs innen områdene ledelse, psykososialt miljø, realfag og matematikk i hverdagen.