Å lede i samme retning - hvordan få alle medarbeiderne til å spille på samme lag?

Å lede i samme retning - hvordan få alle medarbeiderne til å spille på samme lag?

Ledelse handler om å skape gode resultater. For å lykkes er det viktig at alle medarbeiderne drar i samme retning. Hvordan få det til, og samtidig skape gode resultater?

Pris

PBL-medlemmer: 3.990,-
Ikke-medlemmer: 4.990,-

Målgruppe

Ledere i barnehagen.

Varighet
Dag 1: 10.00-16.00
Dag 2: 09.00-15.00

PBL inviterer til to dagers lederkurs med Nina Nakling og Tommy Nordang. Her vil du som leder bli utfordret på din lederidentitet, på hvordan du påvirker og blir påvirket av andre, og få større forståelse for hva som skaper engasjement og arbeidsprestasjoner hos deg selv og dine medarbeidere.

Kurset stiller relevante spørsmål og gir forskningsbaserte svar.

Tommy Nordang, en av kursholderne, forteller litt om innholdet i kurset i denne videoen.

Kursbeskrivelse

Dag 1 ved Nina Nakling:

  • Leder er noe du ER, ikke bare noe du gjør
  • Lederidentitet - hvor kommer den fra, og hva gjør den med deg?
  • Opplevelse av lederrollen og betydningen for egen ledelse
  • Hvor henter du egen motivasjon, og hvordan motivere andre?
  • Raus og støttende, men ikke dumsnill - motivasjon gjennom forventninger

Dag 2 ved Tommy Nordang:

  • Ledelse som meningsskapende aktivitet
  • Hva er ledelse og hva kan vi lære av sentrale ledelsesteorier?
  • Hvilken type ledelse gir best resultater, og hvordan utøve slik ledelse i barnehagen?
  • Hvordan best utvikle og lede et høyt presterende team i barnehagen?
  • Hva er effektiv lederutvikling til det beste for deg og barnehagen?

Foredragsholdere

Nina Nakling

Nina Nakling har 20 års erfaring som pedagogisk leder og styrer i barnehage. I dag er hun fagutvikler gjennom firmaet Nakling Entusiasme. Hun har tatt videreutdanning i endringsledelse, veiledning, coaching og pedagogisk utviklingsarbeid. I mai 2016 avsluttet hun også sin mastergrad i Utdanningsledelse, hvor barnehageledelse har vært forskningsfeltet. Nina jobber i dag som kurs- og foredragsholder på heltid, og er en av landets mest etterspurte foredragsholdere innen sitt felt.

Tommy Nordang

Tommy Nordang er cand. scient. innen organisasjon og ledelse, og har i en årrekke vært høyskolelektor ved Handelshøyskolen BI. Gjennom Human Samskaping jobber han i dag med leder- og organisasjonsutvikling, teamarbeid, rekruttering og coaching. Tommy har jobbet mye med utvikling av barnehager, og har vært fast foreleser på PBLs tidligere årlige lederutviklingsprogram.