Karin Håkonsen

Karin Håkonsen

lønnsmedarbeider

Avdeling: PBL Regnskap, avdeling lønn

Tlf:
75 55 38 01
E-post: