Geoffrey J. Armstrong

Geoffrey J. Armstrong

leder tariff og forhandling/advokatfullmektig

Avdeling: Arbeidsgiveravdelingen

Tlf:
75 55 37 74 / Mobil: 400 47 461
E-post: