Digitalt kurs som gir kompetanse om krenkelser utført av voksne

Digitalt kurs som gir kompetanse om krenkelser utført av voksne

PBL har utviklet et digitalt kurs som skal sette barnehageansatte bedre i stand til å oppfylle den skjerpede aktivitetsplikten i barnehageloven, og melde ifra når en kollega krenker barn i barnehagen.

I januar 2021 ble kapittel 8, «Psykososialt barnehagemiljø», innført i barnehageloven. Dette kapitlet skal sikre at alle barn har det trygt og godt i barnehagen, med fravær av mobbing og andre krenkelser.

Kapitlet inkluderer blant annet § 41, som omhandler nulltoleranse og forebyggende arbeid, samt § 42, som innebærer en aktivitetsplikt for ansatte.

– Denne plikten krever at ansatte skal følge med, melde fra, undersøke, og sette inn tiltak dersom barn eller foreldre uttrykker bekymring for barnehagemiljøet, sier fagsjef barnehage i PBL, Kristine Rishaug Ruus.

Nytt kurs hjelper barnehagene med §43

Implementeringen av kapittel 8 har vist at de aller fleste barnehager har jobbet godt med § 41 og § 42. Derimot har det vært mer utfordrende å ta tak i § 43. Denne paragrafen inneholder en skjerpet aktivitetsplikt som pålegger ansatte å melde ifra dersom en kollega i barnehagen krenker et barn.

PBL har av den grunn valgt å utvikle et spesialtilpasset kurs for å bistå barnehagene med denne skjerpede aktivitetsplikten.

– Å skulle melde en kollega for å krenke barn i barnehagen, er det mange som har utfordringer med. Mange er også utrygge på hvor grensen går for at de handlingene kollegaen gjør skal regnes som krenkende, sier Kristine Rishaug Ruus.

Felles forståelse og forebygging

Målet med kurset er å hjelpe barnehageansatte med i fellesskap å komme frem til en felles forståelse av hva en slik krenkelse er.

– Kurset skal også hjelpe de ansatte med å forstå hva krenkelser utført av voksne er, når de skjer, hva konsekvensene er for barna, og hvordan de sammen kan jobbe forebyggende med disse problemstillingene, sier Ruus.

Hun forteller at sentralt i dette arbeidet står utviklingen av en god tilbakemeldingskultur, både i et forebyggende perspektiv, men også for å stoppe krenkelser utført av voksne.

– Forventninger og samspillsregler blant de ansatte skal sikre at lojaliteten alltid ligger hos barna, sier hun.

Ved å delta i dette kurset, håper PBL at barnehageansatte vil føle seg tryggere på å ta opp vanskelige temaer og handle i henhold til barnehagelovens § 43, til beste for barnas trivsel og sikkerhet.

Kurset er beregnet for alle ansatte i barnehagen.

Les mer om kurset