Arkivering og oppbevaring

Arkivering og oppbevaring

Barnehager har rett til å arkivere nødvendig informasjon om barn og foresatte.