Regjeringen: – Private barnehager må ha en bærekraftig økonomi med tilstrekkelig overskudd

Regjeringen: – Private barnehager må ha en bærekraftig økonomi med tilstrekkelig overskudd

26. april 2019 sendte regjeringen forslag til nye reguleringer av private barnehager ut på høring. 

Publisert:

Det mest alvorlige med regjeringens forslag, er ønsket om å kutte i det offentlige tilskuddet til private barnehager.

Her finner du regjeringens høringsnotat

Etter at høringsfristen gikk ut 26. juli i fjor har den videre prosessen med regjeringens regelverksarbeid blitt utsatt flere ganger, blant annet på grunn av tvil om faktagrunnlaget, regjeringsskifte, flere statsrådskifter i Kunnskapsdepartementet og nå senest også korona-pandemien.

I høringsforslaget skisserer regjeringen kutt i én del av tilskuddet uten å ha sett det i sammenheng med helheten i finansieringen av private barnehager. Regjeringen tar heller ikke hensyn til det som danner grunnlaget for de offentlige tilskuddene til private barnehager: Kommunenes kostnader til kommunale barnehager.

Les også: PBL slår alarm om varslet kutt i tilskudd til alle private barnehager

Les også: Dette kan kutt i tilskudd koste din barnehage

Les også: Fortell PBL hva et kutt i pensjonstilskudd vil bety for din barnehage

Gode intensjoner – forslag som ikke treffer

I høringsnotatet uttrykker regjeringen hva de vil oppnå med reguleringsarbeidet.
Blant målene til regjeringen er:

  • Regjeringen mener det er viktig med et tydelig regelverk som sikrer at tilskudd og foreldrebetaling kommer barna i barnehagen til gode.
  • Regjeringen mener private barnehager nødvendigvis må ha en bærekraftig økonomi med tilstrekkelig overskudd til å sikre stabil og forutsigbar drift og mulighet til å gjøre nødvendige investeringer i barnehagen.
  • Regjeringen ønsker en mangfoldig barnehagesektor.
  • Regjeringen ønsker å videreutvikle regelverket for de private barnehagene slik at det er bedre tilpasset utviklingen i sektoren.
  • Regjeringen mener det skal være mulig å etablere nye private barnehager også i tiden framover.
  • Regjeringen vil videreføre likebehandlingen av offentlige og private barnehager for å sikre at alle barn får et likeverdig og godt barnehagetilbud.

PBL er positive til regjeringens intensjoner med reguleringene, men mener de bommer med flere av forslagene sine.

Her kan du lese PBLs synspunkter, oppsummering og høringssvar.

– Tidligere gikk tre av ti private barnehager i underskudd hvert år. Etter at regjeringen innførte bemanningsnormen uten å fullfinansiere den, ser vi at enda flere barnehager enn før går i underskudd. Kuttene i tilskudd som regjeringen foreslår, vil bidra til at økonomien i enda flere private barnehager ikke gir grunnlag for å drive videre, sier administrerende direktør Anne Lindboe i PBL.