Utvidet tilbud i barnehagen: Kveld, natt og helg

Utvidet tilbud i barnehagen: Kveld, natt og helg

Høyt press på kritiske samfunnsfunksjoner kan føre til at barnehager blir utfordret til å gi et tilbud utenom de ordinære åpningstidene.