Se opptak av webinarer fra PBL her

Se opptak av webinarer fra PBL her

Se oversikt over webinarer og annet fagstoff for ansatte i barnehager.

Barnehager er enten helt stengt eller gir et begrenset tilbud til barn av personell med kritiske samfunnsfunksjoner og barn med særlige omsorgsbehov. De omfattende tiltakene som er satt inn for å begrense spredningen av koronaviruset setter barnehagene på nye og store prøver.

Men situasjonen gir også noen muligheter som barnehagene og de ansatte bør benytte seg av. Blant annet er det mange barnehageansatte som nå kan bruke tid på faglig fordypning på ulike områder.

På denne siden har PBL samlet relevant fagstoff og informasjon som vi tror kan være til nytte for mange i denne tiden.

Ta gjerne kontakt med dersom det er noe spesielt du ønsker at PBL skal gjøre tilgjengelig.  

Innholdet er seksjonert etter hvilket av selskapene i PBL temaene sorterer under.

Noe av innholdet nedenfor er produsert for en tid tilbake, men vurdert som fortsatt aktuelt og relevant. Andre deler av innholdet er helt ferskt.

Vi oppdaterer oversikten løpende.

PBL

Åpent medlemsmøte situasjonen med koronastengte barnehager

Avholdt 18.3.20

I tillegg til at PBLs administrerende direktør Anne Lindboe og direktør for arbeidsgiveravdelingen, Espen Rokkan, informerte om alt fra politiske prosesser til praktiske arbeidsgiverspørsmål, ga HMS-rådgiver og sykepleier Lise Marie Grøttland Brox fra PBL Mentor Bedriftshelsetjeneste praktiske råd om smittevern i barnehagen disse krevende dagene.

 

Bekymring for barn under koronaepidemien

Avholdt 25.3.20 kl. 12.00

I webinaret «Bekymring for barn under koronapandemien: Hva kan man gjør som barnehageansatt når barna er borte fra barnehagen?» ble det belyst hva du og din barnehage kan gjøre dersom dere bekymret for et barn, som nå er hjemme på grunn av koronapandemien. Et samarbeid mellom Stine Sofies Stiftelse og PBL.

 

Pensjon i PBL

Avholdt 01.04.20 kl.14.00

Pensjons- og forsikringsrådgiver Knut Ivar Forsmo i PBL gir i dette webinaret svar på spørsmålene som oftest dukker opp om pensjon. Webinaret er rettet mot daglig ledere og ansatte i barnehagene.

 

Åpent medlemsmøte om gjenåpningen av barnehagene 20. april

Avholdt 15.04.20 kl.19.00

PBLs administrerende direktør Anne Lindboe og direktør for arbeidsgiveravdelingen, Espen Rokkan, informerte om alt fra politiske prosesser til praktiske arbeidsgiverspørsmål. I tillegg ga HMS-rådgiver og sykepleier Lise Marie Grøttland Brox fra PBL Mentor Bedriftshelsetjeneste praktiske råd om smittevern i barnehagen, mens direktør i Nasjonalt kunnskapssenter for barnehager holdt et innlegg om hvordan man kan jobbe med kvalitet og innhold i barnehagen under den rådende pandemisituasjonen.

 

Åpent medlemsmøte om revidert veileder om smittevern

Avholdt 08.05.20 kl.10.00

Medlemsmøtet omhandlet smittevernveilederen og praktisering av denne, med særlig vekt på endringer som måtte komme.

PBL informererte i tillegg om andre aktuelle problemstillinger, som arbeidet knyttet til dekning av merkostnader og kompensasjon for bortfall av foreldrebetaling.

 

PBL Mentor HMS

Kom i gang med PBL Mentor HMS

Avholdt 19.mars kl.12.00

Dette er kurset for deg som skal i gang med å bruke PBL Mentor HMS, og trenger en rask introduksjon til systemet.

 

Kom i gang med PBL Mentor HMS for ansatte

Avholdt 24.03.20 kl.12.00

Introduksjon til PBL Mentor HMS for ansattebrukere av systemet.

 

Dokumentasjon i PBL Mentor HMS om koronaviruset

Avholdt 27.03.20 kl.12.00

Flere har etterspurt hvilken dokumentasjon dere må ha i PBL Mentor HMS for å håndtere situasjonen om koronaviruset. I dette webinaret presenteres et forslag til hva dere skal ha på plass i barnehagen for å håndtere dette best mulig.
NB! Risikovurderingen som ble gjennomgått var gjeldende den datoen den ble presentert og det vil skje endringer i risikovurderingen når situasjonen for barnehagene endrer seg. 

 

Dokumentasjon i PBL Mentor HMS om gjenåpning av barnehagene

Avholdt 16.04.20

Barnehagene er godt i gang forberedelser til gjenåpning av barnehagene og planlegging av en ny barnehagehverdag. Da barnehagene for litt over en måned siden måtte stenge, gjennomførte vi et webinar med informasjon om og forslag til dokumentering av situasjonen i PBL Mentor HMS.

Nå går barnehagene over i en ny fase, og vi avholdt et nytt webinar 16.april. Her presenterte vi dokumentasjon som dere må ta stilling til i forbindelse med gjenåpning av barnehagene. Vi publiserte også nye dokumenter som dere kan ta stilling til.

 

Nasjonalt kunnskapssenter for barnehager

Ti lesetips til barnehageansatte

Publisert 20.3.20

Sjekk ut denne listen med fagartikler for ledere og ansatte i barnehager. Dette er artikler med variasjon i tema og vanskelighetsgrad og som kan danne et godt grunnlag for refleksjon og kunnskapsutvikling hos barnehageansatte.

 

Hvordan jobbe systematisk med kompetanseheving i barnehagen?

Avholdt 31.03.20 kl.12.00

Flere har etterspurt hvordan man kan jobbe med kompetansehevning i en situasjon der flere sitter på hjemmekontor mens noen er igjen i barnehagene. Nasjonalt kunnskapssenter for barnehager har laget et webinar som hjelper dere med ideer til hvordan dere kan jobbe systematisk og målrettet med fagstoff også i disse tider.

Barnehagens fysiske lekemiljø inne

Fysisk aktivitet i barnehagen - et bidrag til god psykisk og fysisk helse

Digital praksis i barnehagen

 

PBL Regnskap

PBL Regnskaps webinarskole – «Dokumentsenter»

Første gang vist 23.3.20

Målgruppen er primært kunder i PBL Regnskap.

 

PBL Regnskaps webinarskole «Rapportering»

Første gang vist 10.3.20

Målgruppen er primært kunder i PBL Regnskap.

 

PBL Regnskaps webinarskole – «Innsending og merking av bilag»

Første gang vist 19.2.20

Målgruppen er primært kunder i PBL Regnskap.

 

PBL Regnskaps webinarskole – «Fakturering»

Første gang vist 13.2.20

Målgruppen er primært kunder i PBL Regnskap.

 

Innføring i regnskapssystemet PowerOffice Go

Første gang vist 18.12.19

Målgruppen er primært kunder i PBL Regnskap.