Rett til utvidet opphold ved reduserte åpningstider

Rett til utvidet opphold ved reduserte åpningstider

Barnehager som har reduserte åpningstider som følge av smittevernstiltak under korona-pandemien, skal gi et tilbud om utvidet opphold til barn med særlige omsorgsbehov og barn av foreldre i kritiske samfunnsfunksjoner. Tilbudet barnet normalt har i barnehagen, utgjør en ytre ramme for hvor omfattende tilbudet skal være.