Slik planlegger barnehagen ferie i koronatiden

Slik planlegger barnehagen ferie i koronatiden

Selv om det er spesielle tider, gjelder både ferieloven og barnehagens vedtekter. Planlegg derfor ferieavvikling mest mulig som normalt, men vær forberedt på at både ansatte og foresatte vil kunne ha andre ferieønsker enn vanlig.