Tilbud til barn med særlige behov og foreldre med kritiske samfunnsfunksjoner

Tilbud til barn med særlige behov og foreldre med kritiske samfunnsfunksjoner

Dersom barnehagen må redusere åpningstidene for å ivareta smittevernforsvarlig drift, har den fortsatt et ansvar for å ivareta barn med særlige omsorgsbehov og familier der foreldre har kritiske samfunnsfunksjoner.