Medlemsundersøkelser: Slik håndterer barnehagene koronapandemien

Medlemsundersøkelser: Slik håndterer barnehagene koronapandemien

PBL har gjennomført en rekke undersøkelser til medlemsbarnehagene om blant annet nedstenging, gjenåpning og drift med smittevernveilederen under koronapandemien. Vi har samlet resultatene fra dem alle.

Publisert:

Da koronapandemien traff Norge i mars 2020 ble barnehagene en viktig brikke for å holde samfunnshjulene i gang.

I kommunikasjonen med myndighetene ble det derfor viktig for PBL å vite hvordan medlemsbarnehagene håndterte situasjonen. Hvor mange barn hadde barnehageplass under nedstengingen? Hvordan ble sårbare barn ivaretatt? Hvordan gikk det egentlig da barnehagene gjenåpnet og hvordan fungerte smitteveilederen?

Dette var bare noen av spørsmålene som ble besvart av medlemsbarnehagene gjennom til sammen seks undersøkelser gjennomført i perioden april til juni.   

1. april 2020: Undersøkelse om koronapandemien

4. april 2020: Undersøkelse om koronapandemien
Les også: Én av 20 barnehager mener det er forsvarlig å åpne etter påske

19. april 2020: Undersøkelse om gjenåpning av barnehagene
Les også: Men enn åtte av ti PBL-barnehager gjenåpner for alle barn mandag

30. april 2020: Undersøkelse etter at barnehagene gjenåpnet
Les også: Gjenåpningen har gått bra, men barnehagene peker på viktige forbedringer
Les også: Bare én av ti barnehager får ressurser til å dekke ekstrakostnader. 

15. mai 2020: Undersøkelse om drift av barnehagene under koronapandemien
Les også: Ny medlemsundersøkelse: Har funnet gode måter å organisere barnehagene på.   

18. juni 2020: Undersøkelse om drift av barnehagene
Les også: Barnehagene finner gode løsninger, men økte kostnader bekymrer

15. mars 2021: Undersøkelse om barnehagene ett år etter nedstengingen
Les også: Medlemsundersøkelse: Pandemien kan ha endret barnehagene for godt