Barnehageansatte kan ikke pålegges å følge barn til covid-19-testing

Barnehageansatte kan ikke pålegges å følge barn til covid-19-testing

Etter 16. august har barn kunnet slippe smittekarantene hvis de i stedet testes jevnlig etter påvist covid-19 blant nærkontakter i barnehagen. PBL mener kommunen ikke kan pålegge barnehageansatte å følge barn til slik testing.