Barn og ansatte i barnehagene prioriteres for testing

Barn og ansatte i barnehagene prioriteres for testing

Barn og ansatte ved barnehager, skoler og SFO er inne på listen over prioriterte grupper for korona-testing. Som hovedregel blir bare personer med symptomer testet.