Hva gjør barnehagen hvis det blir bemanningskrise under pandemien?

Hva gjør barnehagen hvis det blir bemanningskrise under pandemien?

Veldig mange barnehager opplever nå så høyt covid-19-relatert sykefravær at det utfordrer barnehagens evne til å gi et forsvarlig tilbud. Selv om regelverket ikke gir barnehagene rett til å stenge avdelinger, eventuell all ordinær drift, vil det for en del være uunngåelig.